Investera i störningar för att överleva

Mänskligheten har flera problem som hotar dess existens, vi erbjuder oss att investera i en multipel störning som kan lösa flera av dessa problem.

  Download Investieren in Disruption zum Überleben Flyer PDF


Investera i störningar för att överleva
Mänskligheten har flera problem som hotar dess existens, vi erbjuder oss att investera i en multipel störning som kan lösa flera av dessa problem.
 1

  Prototyp för en ny civilisation


År 1991 handlade GEMINI-projektet "GEMINI Habitable Solar Power Plant" endast om energifrågan. Övervägandena om detta var så långt före sin tid att energimodellen bekräftades först 2016 i studien "Sector Coupling".

Rubriken för det första utkastet till 2019 års investerardokument var "Vi säljer också hus till minimipensionärer". Detta står för att kunna erbjuda en hög levnadsstandard till mycket låga kostnader.

Med livsmedelsproduktion lades en tredje viktig komponent till 2020. Inte bara det fossila energisystemet utan även det storskaliga jordbruket måste ersättas. Hittills har ett hus bara varit ett väderskydd som möjliggjort mänsklig verksamhet oavsett väderlek. Tanken på ett hus var strikt åtskild från produktionen av energi och mat.

Därför gjordes en åtskillnad mellan användbara områden med åkrar och skogar och oanvändbara områden med hus. Man började optimera dessa onyttiga områden genom att bygga allt högre hus bredvid varandra.

Människor började bli utpressade från allt mer pengar för det grundläggande behovet av bostäder på grund av bristen på mark som kunde användas för att bygga bostäder.

Det finns ett fält i närheten av Anif, en fin förort till Salzburg, där odlaren tjänar 0,12 euro per kvadratmeter och år. Bredvid den finns denna tomt för 1 200 euro per kvadratmeter. Detta är följden av idén om användbar mark med åkrar och skogar i motsats till oanvändbar mark med hus.

Men vad händer om man på en tomt kan producera mer mat än på en åker, plus mycket el och bostadsutrymme för en familj? Tänk om argumentet om markförsegling krossas av det faktum att ett hus kan absorbera mer regnvatten än en äng?

Tänk om 100 procent förnybar energi och livsmedelsproduktion vore möjligt enbart med husen och om marken för storskaligt jordbruk kunde återlämnas till naturen?

"GEMINI next Generation" är prototypen för en ny civilisation.

Investera i störningar för att överleva: GEMINI 1991 till 2023 Investera i störningar för att överleva: GEMINI 1991 till 2023
År 1991 var GEMINI:s beboeliga solkraftverk extremt långt före sin tid, men 2021 har GEMINI nästa generation potential för nästa stora störning.


Dynamiken i mål och beslut Dynamiken i mål och beslut
Uppfinningen av katalysatorn 1950 utvecklade en dynamik som ledde till slutet för förbränningsmotorn. Rio 1992, Paris 2015 kommer också att införa byggnadsstandarden KSÜH.


2022 Bildande av ett bolag genom 1. kapitalökning 2022 Bildande av ett bolag genom 1. kapitalökning
Grundandet av GEMINI next Generation AG och förberedelser för den första kapitalökningen. Steg för steg på vägen mot nästa stora störning som omdefinierar vad ett hus måste kunna göra.


          Investera i störningar för att överleva: Mänskligheten har flera problem som hotar dess existens, vi erbjuder oss att investera i en multipel störning som kan lösa flera av dessa problem. https://invest.pege.org/swedish.htm